DI Organisatie Advies

Als Zelfstandig DI Adviseur adviseer ik organisaties op directie- en managementniveau omtrent duurzame inzetbaarheid en lever daarmee een belangrijke bijdrage aan de strategische ontwikkeling, een vitaal HR-beleid en een energieke en productievere werkomgeving.

Ik analyseer daarbij de (organisatie) vraagstukken, die op dat moment spelen, op het gebied van vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid en zet deze vervolgens om in een passend voorstel en/of concreet en praktisch maatwerkprogramma.

Ik begeleid het traject en/of programma, stuur aan en zorg daarbij voor de juiste verbinding, communicatie en beweging op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Doel is om een concreet maatwerkprogramma werkbaar te vertalen naar de praktijk, met een organisatie- en vooral mensgericht resultaat!

Voor meer informatie en advies stuur een mail naar: info@hilgersadviesenpreventie.nl