Partner NPDI

Als NPDI partner/adviseur ben aangesloten bij het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid.

Daardoor beschik ik over de nieuwste wetenschappelijk en toepasbare kennis, DI-tools en instrumenten voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Zie voor meer informatie: https://www.npdi.nl/